معنی و ترجمه کلمه out-of-flatness به فارسی out-of-flatness یعنی چه

out-of-flatness


علوم مهندسى : ناهموارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها