معنی و ترجمه کلمه out-of-round به فارسی out-of-round یعنی چه

out-of-round


علوم مهندسى : غيرمدور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها