معنی و ترجمه کلمه outbid به فارسی outbid یعنی چه

outbid


(درمناقصه و مزايده )بيشتر پيشنهاد دادن از،روى دست کسى رفتن ،بيشتر توپ زدن از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها