معنی و ترجمه کلمه outcast به فارسی outcast یعنی چه

outcast


مطرود،رانده ،دربدر،منفور
روانشناسى : مطرود

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها