معنی و ترجمه کلمه outdoors به فارسی outdoors یعنی چه

outdoors


خارج از منزل ،درهواى ازاد،بيرون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها