معنی و ترجمه کلمه outer fix به فارسی outer fix یعنی چه

outer fix


رمپ خارجى
علوم نظامى : محوطه توقف خارجى هواپيما

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها