معنی و ترجمه کلمه outfight به فارسی outfight یعنی چه

outfight


پيروز شدن ،از ميدان در کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها