معنی و ترجمه کلمه outflow به فارسی outflow یعنی چه

outflow


بيرون ريزى ،طغيان ،ريزش ،جريان ،به بيرون جارى شدن
معمارى : ريزشگاه
بازرگانى : خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها