معنی و ترجمه کلمه outgoing cable به فارسی outgoing cable یعنی چه

outgoing cable


علوم مهندسى : کابل خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها