معنی و ترجمه کلمه outline assembly drawing به فارسی outline assembly drawing یعنی چه

outline assembly drawing


نقشه کلى ساختمان
عمران : نقشه ايکه تصوير کلى ساختمان را نشان مى دهد و جزئيات ساختمان روى ان پياده نشده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها