معنی و ترجمه کلمه outline به فارسی outline یعنی چه

outline


نماى کلى ،دوره ،خط عمومى ،خط مقاومت عمومى ،خلاصه کردن ،زمينه ،شکل اجمالى ،طرح کلى ،پيرامون ،رئوس مطالب ،طرح ريزى کردن ،مختصر يا خلاصه چيزى را تهيه کردن
عمران : نقشه
معمارى : محيط
علوم نظامى : نقشه خلاصه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها