معنی و ترجمه کلمه outmaneuver به فارسی outmaneuver یعنی چه

outmaneuver


درمانور جلو افتادن ،سبقت گرفتن بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها