معنی و ترجمه کلمه outmanoeuvre به فارسی outmanoeuvre یعنی چه

outmanoeuvre


در تدبير يا زيرکى از کسى پيش افتادن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها