معنی و ترجمه کلمه output amplifier به فارسی output amplifier یعنی چه

output amplifier


علوم مهندسى : تقويت کننده خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها