معنی و ترجمه کلمه output area به فارسی output area یعنی چه

output area


ناحيه ،خروجى
کامپيوتر : ناحيه خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها