معنی و ترجمه کلمه output buffer به فارسی output buffer یعنی چه

output buffer


ميانگير خروجى
کامپيوتر : ميانگير خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها