معنی و ترجمه کلمه output variability به فارسی output variability یعنی چه

output variability


بازرگانى : تغييرات توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها