معنی و ترجمه کلمه outshine به فارسی outshine یعنی چه

outshine


بيشتر درخشيدن ،تحت الشعاع قرار دادن ،پيشى گرفتن از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها