معنی و ترجمه کلمه outshoot به فارسی outshoot یعنی چه

outshoot


ورزش : تعداد بيشتر و بهتر تيراندازى نسبت به حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها