معنی و ترجمه کلمه outside hook به فارسی outside hook یعنی چه

outside hook


فت پا و بهم زدن تعادل حريف( کشتى)
ورزش : فت پا و بهم زدن تعادل حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها