معنی و ترجمه کلمه outside kick and overarm control به فارسی outside kick and overarm control یعنی چه

outside kick and overarm control


لنگ دوشاخ( کشتى)
ورزش : لنگ دوشاخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها