معنی و ترجمه کلمه outside-of-the-foot kick به فارسی outside-of-the-foot kick یعنی چه

outside-of-the-foot kick


ورزش : ضربه با لبه بيرون پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها