معنی و ترجمه کلمه outstanding accounts به فارسی outstanding accounts یعنی چه

outstanding accounts


حسابهاى معوق
بازرگانى : حسابهاى پرداخت نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها