معنی و ترجمه کلمه outstanding به فارسی outstanding یعنی چه

outstanding


عقب افتاده ،تصفيه نشده ،معوق ،برجسته ،قلنبه ،واريز نشده
قانون ـ فقه : تصفيه نشده
بازرگانى : معوق ،پرداخت نشده ،وصول نشده
علوم نظامى : مهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها