معنی و ترجمه کلمه outward به فارسی outward یعنی چه

outward


خارجى ، )outwards(بطرف خارج ،بيرونى ،ظاهرى
معمارى : بيرونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها