معنی و ترجمه کلمه over a number of years به فارسی over a number of years یعنی چه

over a number of years


در طى چند سال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها