معنی و ترجمه کلمه over confident به فارسی over confident یعنی چه

over confident


زياد مطمئن ،زياد گستاخ ،مغرور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها