معنی و ترجمه کلمه over excitation به فارسی over excitation یعنی چه

over excitation


علوم مهندسى : تحريک بيش از حد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها