معنی و ترجمه کلمه over hasty به فارسی over hasty یعنی چه

over hasty


پر شتاب ،تند،عجول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها