معنی و ترجمه کلمه over به فارسی over یعنی چه

over


پيش از،در مدت بارديگر،باقى ،گذشته ،روى ،بالاى سر،بر فراز،ان طرف ،درسرتاسر،دربالا،بسوى ديگر،متجاوز از،بالايى ،رويى ،بيرونى ،شفا يافتن ،پايان يافتن ،به انتها رسيدن ،پيشوندى بمعنى زيادو زياده و بيش
علوم مهندسى : به گوشم
قانون ـ فقه : اضافى
ورزش : 6يا 8 پرتاب توپ
علوم نظامى : گذار،به گوشم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها