معنی و ترجمه کلمه overblance به فارسی overblance یعنی چه

overblance


بيشى ،افزونى ،زيادتى ،زيادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها