معنی و ترجمه کلمه overcome به فارسی overcome یعنی چه

overcome


غلبه کردن ،چيره شدن ،پيروز شدن بر،مغلوب ساختن ،غلبه يافتن
علوم نظامى : فايق امدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها