معنی و ترجمه کلمه overcompensation به فارسی overcompensation یعنی چه

overcompensation


جبران بيش از حد لزوم
روانشناسى : جبران مفرط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها