معنی و ترجمه کلمه overdetermination به فارسی overdetermination یعنی چه

overdetermination


روانشناسى : تعين چند عاملى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها