معنی و ترجمه کلمه overdue به فارسی overdue یعنی چه

overdue


معوق ،از موعد گذشته ،منقضى شدن ،دير امده ،موعد رسيده ،سر رسيده
قانون ـ فقه : منقضى
بازرگانى : منقضى ،گذشتن موعد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها