معنی و ترجمه کلمه overestimation به فارسی overestimation یعنی چه

overestimation


پيش براورد کردن
روانشناسى : براورد اضافى
بازرگانى : تخمين حد بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها