معنی و ترجمه کلمه overflow indicator به فارسی overflow indicator یعنی چه

overflow indicator


سرريزنما،سرريز نما
کامپيوتر : مشخص کننده سرريزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها