معنی و ترجمه کلمه overhead clearance به فارسی overhead clearance یعنی چه

overhead clearance


حاشيه امنيت بالاى سر
علوم نظامى : فاصله بالاى سر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها