معنی و ترجمه کلمه overheads به فارسی overheads یعنی چه

overheads


هزينه هاى بالاسرى
بازرگانى : هزينه هاى بالاسرى ،هزينه هاى عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها