معنی و ترجمه کلمه overhelming به فارسی overhelming یعنی چه

overhelming


سهمگين ،طاقت فرسا،زياد
علوم نظامى : فوق العاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها