معنی و ترجمه کلمه overhouse wires به فارسی overhouse wires یعنی چه

overhouse wires


سيم هايى که بر بام خانه نصب شده باشد نه بر روى تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها