معنی و ترجمه کلمه overinvestment به فارسی overinvestment یعنی چه

overinvestment


بازرگانى : سرمايه گذارى بيش از حد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها