معنی و ترجمه کلمه overjump به فارسی overjump یعنی چه

overjump


نسبت به نيروى خود زياد پريدن ،بيش از اندازه نيروى خود جستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها