معنی و ترجمه کلمه overlapping به فارسی overlapping یعنی چه

overlapping


همپوشى ،لبه رو لبه افتادن ،رويهم افتاده ،داراى اشتراک
کامپيوتر : روى هم افتاده گى
معمارى : همپوشانى
ورزش : روى هم افتادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها