معنی و ترجمه کلمه overload circuit breaker به فارسی overload circuit breaker یعنی چه

overload circuit breaker


الکترونيک : فيوز اضافه بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها