معنی و ترجمه کلمه overload clutch به فارسی overload clutch یعنی چه

overload clutch


علوم مهندسى : کلاج بار زياد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها