معنی و ترجمه کلمه overload speed به فارسی overload speed یعنی چه

overload speed


علوم مهندسى : سرعت بار زياد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها