معنی و ترجمه کلمه overmasted به فارسی overmasted یعنی چه

overmasted


داراى ديرک هاى زياد بلند يا سنگين ،داراى دکل هاى زياد بلند يا سنگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها