معنی و ترجمه کلمه overpressure به فارسی overpressure یعنی چه

overpressure


فشار بيش از حد،زياد شدن فشار
علوم نظامى : فشردن بيش از حد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها