معنی و ترجمه کلمه overseas trade fair به فارسی overseas trade fair یعنی چه

overseas trade fair


بازرگانى : نمايشگاه بين المللى بازرگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها